Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov z našich www stránok je pre spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o veľmi dôležitá. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto Vás chceme zoznámiť s tým, ktoré údaje si ponechávame a ktoré nie.

Zhromažďovanie údajov

Naše www stránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám oznamovali akékoľvek osobné údaje. Niektoré údaje získané v priebehu Vašich návštev sú z bezpečnostných dôvodov uložené na našich serveroch. Ide napr. o meno Vášho poskytovateľa pripojenia na internet, www stránka, z ktorej ste prišli na našu stránku, www stránka, na ktorú odchádzate z našej stránky a Vaša IP adresa. Tieto údaje však nie sú používané na Vašu identifikáciu. Údaje sa používajú na štatistické účely, ale jednotliví užívatelia zostávajú anonymní. Vašu anonymitu zabezpečujeme celým radom technických a organizačných prostriedkov.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Zhromažďujeme iba tie osobne určiteľné údaje (ako napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o a jej obchodní partneri tieto údaje využijú na účely uvedené tam, kde boli poskytnuté. Uvedené informácie môžeme príležitostne použiť na to, aby sme sa s vami spojili pre lepšie zistenie vašich potrieb a následnému zlepšeniu našich produktov a služieb. Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o vaše osobné informácie nepredá ani neprenajme žiadnej tretej strane, ak vám v okamihu, keď informácie poskytujete, oznámené inak.

Použitie Cookies

Pre prispôsobenie www stránok Vašim potrebám a zvýšenie účinnosti sa na niektorých www stránkach používajú tzv. Cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré naše servery môžu poslať a uložiť do Vášho počítača, aby identifikovali počítač, ktorý sa používa na pripojenie k www stránkam. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že Cookies automaticky prijíma. Ukladanie Cookies však môžete zrušiť, alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vás vždy informoval predtým, než uloží Cookies do Vášho počítača.

Bezpečnosť

Spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o používa bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby ochránila Vaše údaje pred náhodnou nebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neautorizovaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne menené podľa najnovšieho technologického vývoja.

Odkazy na www stránky tretích strán

Stránky spoločnosti Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o môžu obsahovať aj celý rad odkazov na iné servery s užitočnými informáciami. Zásady ochrany osobných údajov popísané tu však na iných serveroch nemusia platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych www stránok. Osobné údaje zhromažďované na stránkach spoločnosti Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o nie sú odovzdávané tretím serverom, pokiaľ k tomu naša spoločnosť vopred nezíska Váš súhlas alebo oficiálny súhlas.