Vaše meno   

Váš e-mail    

Predmet   

Vaša správa   

Súhlas s poskytovaním osobných údajov
Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené a poskytnuté informácie týkajúce sa mojich osobných údajov, ktoré som poskytol pre interné účely spoločnosti Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. sú pravdivé a súhlasím, aby tieto údaje boli spracúvané v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.